شورای اسلامی شهر رامجرد دوره پنجم


غلامحسین جعفری

تاریخ ارسال : 1396/6/21 8:54:46

رئیس شورای اسلامی شهر رامجرد

محمد کریم نیکذات

تاریخ ارسال : 1396/6/21 8:54:14

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد

جواد زارع

تاریخ ارسال : 1396/6/21 8:53:16

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد

خانم مریم ابراهیمی

تاریخ ارسال : 1396/6/21 8:52:35

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد

مسعود احمدپور

تاریخ ارسال : 1396/6/21 8:50:52

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد


سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 357,994
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 77
تعداد کاربران بر خط : 3
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد