واحد اتش نشانی


علی اکبر رضایی

تاریخ ارسال : 1397/3/30 11:34:50

کاردان آتش نشان و مسئول آموزش

جاوید بنده سلوکلو

تاریخ ارسال : 1397/3/30 11:32:21

کاردان آتش نشان

محمدحسین مرادی

تاریخ ارسال : 1397/3/30 11:26:38

راننده آتش نشانی و مسئول ایستگاه آتش نشانی

آتش نشانی رامجرد

تاریخ ارسال : 1397/1/28 11:15:07


سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 358,000
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 83
تعداد کاربران بر خط : 3
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد